IZKUŠENI V NOVE PARADIGME

Letni dogodek Programa

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020

20.1.2021 od 9.00 do 11.00

 

Letni dogodek - tretji po vrsti, bo zaradi znane situacije COVID-19 prvič v izveden v celoti on –line - virtualno, namenjen soočanju doseženih rezultatov v luči potreb, ki jih pred družbo postavljajo nove strategije in načrti Evrope za prehod v brezogljično družbo. Dogodek bo povezovala Tatjana Rener.


KEYNOTE SPEECH

dr. Boris Sučić

RETRAKING PRESENTATION

CAB PRESENTATION

BIOAPP PRESENTATION

NUVOLAK2 PRESENTATION

ALPBIOECO PRESENTATION


AGENDA

 • 9.00 - 9.15

  Pozdravni nagovor

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Mojca Krisch

  Predstavnik Republike Italije, Filippo La Vecchia, Barbara Zilli

  Organ upravljanja, AD FJk, Laura Comelli

 • 9:15 - 9:30

  Vsebinski nagovor: Dr. Boris Sučić, Insitut Jožef Stefan

 • Učinkovito ravnanje z viri je temeljna razvojna usmeritev evropskega zelenega dogovora za vzpostavitev trajnostnega in podnebno nevtralnega gospodarstva, zastavljeni cilj bo možno doseči s spremembo na vseh področjih politike, s prehodom, ki bo pravičen in vključujoč za vse.

 • 9:30 - 10:15

  Predstavitev štirih projektov iz programa Interreg IT-SI 2014-2020, s področja inovacijskih zmogljivosti in projekta iz transnacionalnega programa ALPINE SPACE 2014-2020

  1. NUVOLAK 2 – Spletna platforma www.mikrobiz.net in dogodek festiNNO - prof.dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za Management – Univerza na Primorskem
  2. CAB – Nov, čezmejni model pospeševanja za Startup ter mala in srednja podjetja - Claudia Baracchini, Friuli Innovazione
  3. BioAPP - Zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo s pomočjo biopolimerov – dr. Uroš Novak, Kemijski inštitut
  4. RETRACKING - Oblikovanje pogojev za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo - dr. Alenka Mauko Pranjic, Zavod za gradbeništvo Slovenije
  5. AlpBioEco - Razvoj poslovnih praks za biogospodarstvo  - Uroš Strnisa, Biotehniški center Naklo
 • 10.15 - 11.00

  Javna razprava in zaključek

 • K razpravi so vabljene institucije, ki sodelujejo v čezmejnih projektih ali se v sodelovanje želijo vključiti, kot tiste, ki ustvarjajo pogoje za spodbujanje inovacijskih zmogljivosti . V okviru razprave bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Ali je vzpostavljeno podporno okolje in stopnja sodelovanja med različnimi institucijami dovolj razvita za pospešen prehod v podnebno nevtralnost na čezmejnem območju? Kateri bi morali biti prednostni cilji sodelovanja? Kako izboljšati prenos doseženega med programi in med območji?

Organizatorji

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 Avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina in s Fakulteto za Management na Univerzi na Primorskem - vodilnim partnerjem projekta NUVOLAK 2 in partnerjem ECIPA Nordest organizira programski letni dogodek.